نمايش تك نوشته ( اين نوشته بخشي از يك رشته گفتگو است - براي مشاهده گفتگوي اصلي بر عنوان گفتگو در قسمت مقابل كليك نمائيد )
قديمي Wednesday 4 January 2006   #3
ابوحامد
كاربر فوق بدليل ناديده گرفتن قوانين باشگاه با محدوديت نوشتاري مواجه است.
 
تاريخ ثبت نام: Dec 2005
پاسخ‌ها: 282
ج: کوتاه شدن دست وهابیون از آیات قران

جناب آزاد
خنده هاي مسخره شما كه برآيات پاك الهي نثار گرديده نشان ازآن دارد كه شما نمي خواهيد كلام خدا را بپذيريد وبا شانتاژ وارعاب مي خواهيد عقايد فاسد علي اللهي ها را توجيه نماييد وهركسي را كه متوسل به كلام حق مي شود وعقايد شرك آميز علي اللهي ها را مورد نقد قرارمي دهد مورد ضرب وشتم قرارمي دهيد مانند بنده خدا امير كه فردي آزاد انديش ومسلمان است.

خداوند در اين گونه آيات نشان داده كه هركس غير او دون الله است چه پيامبر باشد وچه كافر ونبايد غير اورا اله گرفت .حال اگر اهل كتاب اين كارهاي خلاف را مرتكب شده اند آيا براي مسلمان جايز است كه آن كارهاي شرك آلوده را بكند؟!اگر پيامبر وامام را كه غير خدا هستند را اله گرفتيم خداوند با ما كاري ندارد؟؟!!
ظاهرا شما فرق بين اله والله را هم نمي داني چرا كه اگر مي دانستي از مشركين زمان دفاع نمي كردي!
ابوحامد حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول