بازگشت به عقب   باشگاه جوانان ایرانی / تالار گفتمان ایرانیان > باشگاه عمومي > جامعه و خانواده

نکات

پاسخ
 
ابزار گفتگو
قديمي Tuesday 3 March 2015   #1
1372nevermore
عضو ثابت
 
تاريخ ثبت نام: Mar 2015
پاسخ‌ها: 16
جوان، آزادي، اشتغال وازدواج

«جواني» بهار لبريز از زيبايي و هيجان و نشاط است که پس از نوروز «نوجواني» فرا مي رسد و نوجواني، مرز ناپيداي کودکي و جواني و آغاز فراز و نشيب هاي روحي، جسمي، تحصيلي، اجتماعي و فرهنگي خواهد بود. نيازها و دغدغه هاي روحي- رواني در اين دوران، ضرورتي فراوان پيدا مي کند.
دوران جواني فصلي پرشکوه و با طراوت، همراه با سرزندگي واميد و شادماني است. در اين فصل از حيات، آراستگي، شيک پوشي، گفتگوهاي پرخاطره، مسافرت هاي لذّت بخش و هيجان هاي فراوان به چشم مي خورد.درکنار صفاتي اين چنين، پاکي فطرت به همراه حق جويي، خداخواهي، کمال يابي، عرفان و پرهيزکاري، چونان کيميايي تأثير گذار، سرعتي بسيار به رشد و شکوفايي انسان مي بخشد.
نظر به پختگي هيجاني وويژگي هاي آرماني جوان، از جمله برجسته ترين دغدغه هاي ذهني و فکري در اين دوره، موضوعاتي همچون، آزادي، اشتغال و ازدواج، بيشتر از هر چيز، ذهن جستجوگر جوان را به خود مشغول ساخته است.
سپيده ي آرزوها

آزادي (= امنيت)، اشتغال (=رفاه)، ازدواج(=خوشبختي) واژه هايي زرّين و زيبا هستند که هاله اي از جاذبه، شيفتگي و شوق، اطراف هر يک موج مي زند.با شروع نوجواني و جواني - که ورود جدّي ما به جامعه است- تصور آرماني از يکايک اين کلمات در آيينه ي ذهنمان ايجاد مي شود، به گونه اي که «مدينه ي فاضله»، از تمام خوبي ها و خوشي ها با دستيابي به چنين آرزوهايي در خود مي يابيم و به خاطر همين، تمام همّت خويش را در راه به دست آوردن اين آرمان ها به کار مي گيريم.
1. جوان و آزادي

در اين ميان، «آزادي» واژه اي است که افزون بر جلوه هاي فکري، فرهنگي و سياسي، از نوعي قداست نيز بهر مند است و دلرباترين چهره ي حقوقي و انساني را به خود گرفته است. (1) تمامي ملّت ها با همه ي فرهنگ و آداب و رسومشان، از آن سخن مي گويند و علاوه بر بين المللي بودن آن، سابقه اي هزاران ساله و همزاد با ميلاد نخستين انسان در عرصه ي هستي دارد.
پيامبران آزادي

قرآن کريم يکي از فلسفه هاي بعثت انبيا را آزادي انسان ها از قيد اسارت ها مي داند. (2)
پيامبران و پيشوايان الهي نيز هماره بر جايگاه و ارزش آزادي در زندگي فردي و اجتماعي بشر تأکيد کرده اند. در دوره ي معاصر نيز آزادي، ارزش و جايگاه ويژه اي دارد؛ هر کس، خود را آزاد و طرفدار آزادي مي داند و مي نماياند و بدان افتخار مي کند.
انواع تفسيرها براي آزادي

آزادي مفهومي است که هر کس از آن برداشت خاصي دارد. البته همگي در مجموع، به دو دسته ي کلي قابل تقسيم است: عاميانه و عالمانه.
مقصود از برداشت عاميانه از آزادي اين است که هر کس، هر کاري را که مايل بود انجام دهد؛ کسي را با کسي کاري نباشد و يا کسي نتواند در کار ديگري دخالت کند. بديهي است که اگر چنين برداشتي صورت اجرا و عمل درجامعه بگيرد، هرج و مرج و آشفتگي بر جامعه غلبه کرده، حيات جمعي را به خطر مي افکند.
برداشت عالمانه و حقيقي از آزادي اين است که آدمي در حدود قانون، آنچه را که مي خواهد، انجام دهد و به هيچ وجه، محکوم خواست و اراده ي شخصي ديگر يا تابع اراده ي اشخاص خودسر و غير پاسخگو (به قانون و شهروندان و نهادهاي منتخب آنان) نباشد. اين چنين آزادي اي، حاصل روشن بيني و تفکر صحيح است. در سايه ي آن، ايمني از اجبار و تجاوز و امکان تجلّي شخصيت، حفظ خود و محيط، تکامل و تعامل آدمي پديد مي آيد.
به اعتقاد استاد شهيد مطهري، پايه واساس ضرورت و مشروعيّت آزادي، استعداد تکامل و تعالي انسان است که به وسيله ي آفريدگار در وجود وي نهاده شده است.(3)
آزادي، گوهري با ارزش و بسيار گرانبها براي انسان است. انسان هايي که بهره اي از انسانيت و شرافت برده اند، حاضرند با شکم گرسنه و تن برهنه در سخت ترين شرايط زندگي کنند ولي در اسارت نباشند، آزاد باشند، و آزاد زندگي کنند.
آزادي، راه رسيدن به حق و عدل است. کسي که به اين مسير نيايد، آزاد نيست، و به آزادي نمي رسد. مطمئناً به آزادي، جز از راه مجاهده براي عدالت نمي توان رسيد؛ چرا که آزادي درهمه ي ابعاد آن بايد برآگاهي استوار باشد و اين آگاهي است که نهال آزادي را تنومند و پربار مي سازد و از آن در مقابل آسيب ها محافظت مي نمايد. (4)
حضرت علي در ضمن وصيت نامه ي خود به فرزند بزرگوارش امام حسن مجتبي مي فرمايد: «بنده ي غير از خودت (ديگري) مباش، در حالي که خداوند، تو را آزاد قرار داده است». (5)
پس سپاس، آن خداوندي را که انسان را آزاد آفريد و ايمان مبتني بر آزادي (6) را خواهان شد.
2. جوان واشتغال

بدون شک، نياز جوان به شغل، يک نياز ضروري است و همواره در کنار ساير نيازهاي او (نظير ازدواج، تحصيلات ومسکن) مطرح بوده است. مي دانيم نيروي انساني به عنوان مهمترين منبع توليد به حساب مي آيد؛ از اين رو بهبود اشتغال، به معناي رونق چرخه ي توليد و کسب درآمد، بيشتر است، و افزايش سطح درآمد، زمينه ي ارتقاي رفاه و آسايش مي شود. (7)
اشتغال عاملي است که به طور آشکار بر زندگي، ميزان رفاه عمومي و سطح رضايت افراد از زندگي، اثر مي گذارد. از اين رو ايجاد فرصت هاي شغلي، بسيار مهم خواهد بود، داشتن شغل و حرفه به عنوان منبع درآمد و بي کاري يا نداشتن شغل به منزله ي محروميت از درآمد به شمار مي آيد.
جامعه اي که در آن، موضوع اشتغال به طور صحيح سامان نيافته باشد، دير يا زود، بحران ها در آن رشد مي کند و فسادهاي اخلاقي - اجتماعي و اقتصادي ويرانگر، نمود مي يابد. ازاين روست که در تعاليم اسلامي، کار و اشتغال، گذشته از بعد اقتصادي ودرآمد زايي، براي سلامت جامعه و زيست مطلوب، ضروري است و يک وظيفه ي ديني محسوب مي شود. (8)
اشتغال و کار که فرصتي است براي ابراز وجود، کسب هويت، و تأمين درآمد. داشتن خدمات بهزيستي و اجتماعي و تأمين سلامت در زندگي، آن گاه کارکرد صحيح دارد که هر کسي در رشته ي کاري و شغل خود، مهارت و دانش لازم را به دست آورده، در دستمزدها و درآمدها و توليدات، ميزان کار، کيفيت فعّاليت، سرمايه ي به کار رفته، مشکلات و سختي هاي کار، معيار قرار گيرد. از افراط کاري پرهيز شود و براي استراحت، تفريحات سالم، عبادت و خودسازي، زمان کافي و مناسبي لحاظ شود.
برنامه ي اشتغال

نظر به اهميّت و ضرورت اشتغال، لازم است براي آن، برنامه ريزي مناسب و کارآمدي صورت گيرد، تا براي همه ي افراد واجد شرايط و جوياي کار، موقعيت شغلي متناسبي فراهم گردد. از جمله نکات قابل توجّه در اين زمينه، جلوگيري از پديده ي چند شغلي بودن است. بسياري از آنان که همه کاره اند در واقع جاه طلب وهيچ کاره اند؛ به حق جامعه احترام نمي گذارند و تنها به سود شخصي خود مي انديشند.
بدون شک جامعه اي که با مشکل بيکاري رو به روست، و قشر انبوه جوان و پرانرژي جامعه، بر اثر نيافتن شغل و حرفه ي مناسب، دچار سردرگمي و سرخوردگي، افتادن در دامن فسادهاي شغلي و ... مي شوند، برنامه ريزي و اجراي دقيق آن، با «عدالت اجتماعي»، «رفاه همگاني» و «ضرورت اجتماعي»، سازگارتر است.
اگر جامعه اي با فقر، دست به گريبان است و کمبود شغل، سطح پايين درآمد، تورّم و ده ها مشکل ديگر نيز در آن رواج دارد، بايد اين مشکلات بين همگان تقسيم شود. اين نکته اي است که هرآنچه در اهميّت آن، گفته و نوشته شود، کم است. برخورداري عده اي معدود از امکانات جامعه (ولو امکانات ناچيز) و محروميت عده اي ديگر، سلامت جامعه را متزلزل، عمر دولت ونظام سياسي را کوتاه و چون ريروسي خطرناک، به تريج، حيات سالم جامعه را نيز از درون تهديد مي کند.
__________________
1372nevermore حاضر نيست   پاسخ بهمراه نقل قول
پاسخ

Bookmarks


كاربراني كه در حال مشاهده اين گفتگو هستند : 1 (0 عضو 1 ميهمان)
 
ابزار گفتگو

قوانين ارسال نوشته
شما نمی توانید سرنگار جدید ارسال نمائید.
شما نمی توانید پاسخ ارسال کنید.
شما نمی توانید ضمیمه ارسال کنید
شما نمی توانید نوشته های خود را ویرایش نمائید

کدتالار روشن هست
شكلكهاروشن هستند
[IMG]کد روشن هست
كد HTML خاموش هست

پرش به تالار مورد نظر


كليه زمانها +3.5 نسبت به گرينويچ . هم اكنون ساعت 02:05PM مي‌باشد.


© کليه حقوق براي باشگاه جوانان ايراني محفوظ است .
قوانين باشگاه
Powered by: vBulletin Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Theme & Persian translation by Iranclubs technical support team
اين وبگاه صرفا خدمات گفتمان فارسي بر روي اينترنت ارائه مي‌نمايد .
نظرات نوشته شده در تالارها بعهده نويسندگان آنهاست و لزوما نظر باشگاه را منعكس نمي‌كند
no new posts