بازگشت به عقب   باشگاه جوانان ایرانی / تالار گفتمان ایرانیان > روزنوشته ها (وبلاگ)

نکات

قديمي

وطنِ عزیزم

ارسال Tuesday 6 November 2012 در 04:12AM توسط eagle20031978

چیطوری عزیزم ۔خوبی؟
چہ خوبم۔ مگہ میشہ اینجا باشم و خوب ہم باشم۔ اینگار تو یہ قفسم۔ نفس بہ تنگی میاد و میرہ۔ خفقان گرفتم۔ دلم گرفتہ۔ فقط میخوام از اینجا بروں بیرم۔ دگہ بہ لب رسیدہ۔ گاہی آرزوی موگ میکنم۔ ای کاش پر داشتم و از اینجا نجات می یافتم۔

حالا کہ امروز آمدی بیروں حالت چیطورہ؟
اینگار تو بہشتم۔ آخیش راحت شدم ۔ اولین بار حس میکنم کہ ہوای آزاد یعنی چیہ۔ خیلی خوشحالم۔اصلا نہ گو و نپرس ۔چہ احساسی دارم۔ نمیتونم بیان کنم۔

یہ سال و نیم در این ہوای...
عضو ثابت
نوشته شده در گروه بندی نشده
نمايشها 7059 نظرات 0 eagle20031978 حاضر نيست Edit Tags
قديمي

این احساس !!! چرا ؟؟؟

ارسال Wednesday 1 August 2012 در 06:32AM توسط eagle20031978

تو نہ ہم زبانی، نہ ہم وطنی، نہ ہم کشوری، نہ ہم مسلکی۔
پس برائے چی میائی اینجا؟
چرا ہر روز ساعتہا اینجا مینشینی و حرف ہائے مارو گوش میدہی۔
منظورت چیہ؟
ہدفت چیہ؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
نہ منظوری دارم
نہ ہدفی دارم
بس یہ علاقہ دارم
یہ علاقہ عجیبی کہ خودم نمی دونم چہ اسمی بزرم
این گناہست؟
یا جرمہ؟؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
...
عضو ثابت
نوشته شده در گروه بندی نشده
نمايشها 12120 نظرات 3 eagle20031978 حاضر نيست Edit Tags
قديمي

زین ھمرھان سست عناصر دلم گرفت

ارسال Sunday 29 July 2012 در 06:11AM توسط eagle20031978

نمی دانم این دل گرفتگی برائ چی ھست ؟
سہ سال پیش وقتی وارد این باشگاہ میشدم اگہ ہم دلگرفتہ بودم غنچہ قلب باز می شد۔احساسِ نشاط می کردم۔ جون می گرفتم۔ زندہ بودم را حس میکردم۔
الآن نمی دونم چرا؟؟
آرزو دارم چنین احساسی بہ من دست بدہد
ولی پژ مردگی و دل گرفتگی بیشتر میشود
شاید بہ این خاطر باشد کہ آنہا کہ می شناختم دیگہ نیستند
یا بہ این خاطر باشد کہ قلبم دیگہ نمی خواہد از حصارِ دلگرفتگی بیرون بیاید۔
عضو ثابت
نوشته شده در گروه بندی نشده
نمايشها 9908 نظرات 2 eagle20031978 حاضر نيست Edit Tags
قديمي

The Illeterate

ارسال Saturday 28 July 2012 در 07:14AM توسط eagle20031978

When I had a little knowledge , I used to feel as if I knew every thing.
I could indulge myself in any discussion on any topic.
Those around me ,with whom i used to discourse would look towards me with awe and respect.
I used to feel exhilrated , and feel as if I'm far above than "normal people" ,I'm a sort
of Genius and Extra Ordinary.
But when I came face to face with KNOWLEDGE, I felt that practically and literally i knew nothing.
Unknowingly I was
...
عضو ثابت
نوشته شده در گروه بندی نشده
نمايشها 5451 نظرات 0 eagle20031978 حاضر نيست Edit Tags
قديمي

The Robot

ارسال Friday 27 July 2012 در 06:50AM توسط eagle20031978

I know how difficult it is to behave like a Robot.
suppress your feelings
suppress your emotions

pose as if you have no heart

or else your heart has calcified and turned into a stone.
"why do you put yourself in such a pitiable condition ?be your normal self and come out of this robotic shell. she used to plead.


i'm my normal self, don't you worry 'bout me. that used to be my robotic reply .
and
...
عضو ثابت
نوشته شده در گروه بندی نشده
نمايشها 4982 نظرات 0 eagle20031978 حاضر نيست Edit Tags

كليه زمانها +3.5 نسبت به گرينويچ . هم اكنون ساعت 09:20AM مي‌باشد.


© کليه حقوق براي باشگاه جوانان ايراني محفوظ است .
قوانين باشگاه
Powered by: vBulletin Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Theme & Persian translation by Iranclubs technical support team
اين وبگاه صرفا خدمات گفتمان فارسي بر روي اينترنت ارائه مي‌نمايد .
نظرات نوشته شده در تالارها بعهده نويسندگان آنهاست و لزوما نظر باشگاه را منعكس نمي‌كند