بازگشت به عقب   باشگاه جوانان ایرانی / تالار گفتمان ایرانیان > پ‌وپ

نکات

BB Code
BB code is a set of tags based on the HTML language that you may already be familiar with. They allow you to add formatting to your messages in the same way as HTML does, but have a simpler syntax and will never break the layout of the pages you are viewing. The ability to use BB code is set on a forum-by-forum basis by the administrator, so you should check the forum rules when you post a new message.

Below is a list of the BB code tags you can use to format your messages.
BB Code List
[b], [i], [u] Bold / Italic / Underline
[color] Color
[size] Size
[font] Font
[highlight] Highlight
[left], [right], [center] Left / Right / Center
[indent] Indent
[email] Email Linking
[url] URL Hyperlinking
[thread] Thread Linking
[post] Post Linking
[list] Bulleted Lists / Advanced Lists
[img] Images
[code] كد
[php] كد پي اچ پي
[html] کد HTML
[quote] نقل قول
[noparse] Stop BB Code Parsing
[attach] ضميمه
[align] align
[audio] audio
[c] C
[cell] cell
[fl] Fl
[flash] FLASH
[gl] Gl
[l] L
[MARQ] MARQ
[mention] Mention
[mod] MOD
[moved] Moved
[movel] Movel
[mover] Mover
[moveup] Moveup
[RAM] RAM
[shdw] Shdw
[sound] sound
[table] table
[two] دو ستونه
[video] video
[waver] Waver
Incorrect BB Code Usage:
  • [url] www.example.com [/url] - don't put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
  • [email]myname@domain.com[email] - the end brackets must include a forward slash ([/email])

Bold / Italic / Underline
The [b], [i] and [u] tags allow you to create text that is bold, italic and underlined.
Usage [b]value[/b]
[i]value[/i]
[u]value[/u]
Example Usage [b]this text is bold[/b]
[i]this text is italic[/i]
[u]this text is underlined[/u]
Example Output this text is bold
this text is italic
this text is underlined

Color
The [color] tag allows you to change the color of your text.
Usage [color=انتخاب]value[/color]
Example Usage [color=blue]this text is blue[/color]
Example Output this text is blue

Size
The [size] tag allows you to change the size of your text.
Usage [size=انتخاب]value[/size]
Example Usage [size=+2]this text is two sizes larger than normal[/size]
Example Output this text is two sizes larger than normal

Font
The [font] tag allows you to change the font of your text.
Usage [font=انتخاب]value[/font]
Example Usage [font=courier]this text is in the courier font[/font]
Example Output this text is in the courier font

Highlight
The [highlight] tag allows you to emphasize your text.
Usage [highlight]value[/highlight]
Example Usage [highlight]this text is highlighted[/highlight]
Example Output this text is highlighted

Left / Right / Center
The [left], [right] and [center] tags allow you to change the alignment of your text.
Usage [left]value[/left]
[center]value[/center]
[right]value[/right]
Example Usage [left]this text is left-aligned[/left]
[center]this text is center-aligned[/center]
[right]this text is right-aligned[/right]
Example Output
this text is left-aligned
this text is center-aligned
this text is right-aligned

Indent
The [indent] tag allows you to indent your text.
Usage [indent]value[/indent]
Example Usage [indent]this text is indented[/indent]
Example Output
this text is indented

Email Linking
The [email] tag allows you to link to an email address. You can include an optional parameter to 'name' your link.
Usage [email]value[/email]
[email=انتخاب]value[/email]
Example Usage [email]j.doe@example.com[/email]
[email=j.doe@example.com]Click Here to Email Me[/email]
Example Output j.doe@example.com
Click Here to Email Me

URL Hyperlinking
The [url] tag allows you to link to other websites and files. You can include an optional parameter to 'name' your link.
Usage [url]value[/url]
[url=انتخاب]value[/url]
Example Usage [url]http://www.iranclubs.org/forums[/url]
[url=http://www.iranclubs.org/forums]باشگاه جوانان ایرانی / تالار گفتمان ایرانیان[/url]
Example Output http://www.iranclubs.org/forums
باشگاه جوانان ایرانی / تالار گفتمان ایرانیان

Thread Linking
The [thread] tag allows you to link to threads by specifying the thread id. You can include an optional parameter to 'name' your link.
Usage [thread]threadid[/thread]
[thread=threadid]value[/thread]
Example Usage [thread]42918[/thread]
[thread=42918]Click Me![/thread]
(Note: The threadid/postid is just an example and may not link to a valid thread/post.)
Example Output http://www.iranclubs.org/forums/showthread.php?t=42918
Click Me!

Post Linking
The [post] tag allows you to link to posts by specifying the post id. You can include an optional parameter to 'name' your link.
Usage [post]postid[/post]
[post=postid]value[/post]
Example Usage [post]269302[/post]
[post=269302]Click Me![/post]
(Note: The threadid/postid is just an example and may not link to a valid thread/post.)
Example Output http://www.iranclubs.org/forums/showthread.php?p=269302#post269302
Click Me!

Bulleted Lists
The [list] tag allows you to create simple, bulleted lists without specifying an option. Within the value portion, each bullet is denoted by the [*] tag.
Usage [list]value[/list]
Example Usage [list]
[*]list item 1
[*]list item 2
[/list]
Example Output
  • list item 1
  • list item 2

Advanced Lists
The [list] tag allows you to create advanced lists by specifying an option. The option should have a value of 1 (for a numbered list) or A (for an alphabetic with capital letters list) or a (for an alphabetic with lowercase letters list) or I (for a numbered with capital Roman numeral list) or i (for a numbered with small Roman numeral list).
Usage [list=انتخاب]value[/list]
Example Usage [list=1]
[*]list item 1
[*]list item 2
[/list]

[list=a]
[*]list item 1
[*]list item 2
[/list]
Example Output
  1. list item 1
  2. list item 2
  1. list item 1
  2. list item 2

Images
The [img] tag allows you to embed images within your posts. You can also combine this tag with the [url] tag to make images become links.
Usage [img]value[/img]
Example Usage [img]http://www.iranclubs.org/forums/images/khazar/statusicon/forum_new.gif[/img] (Not linked)

[url=http://www.example.com] [img]http://www.iranclubs.org/forums/images/khazar/statusicon/forum_new.gif[/img] [/url] (Linked)
Example Output (Not linked)

(Linked)

كد
The [code] tag switches to a fixed-width (monospace) font and preserves all spacing.
Usage [code]value[/code]
Example Usage [code]
<script type="text/javascript">
<!--
    alert("Hello world!");
//-->
</script>
[/code]
Example Output
كد:
<script type="text/javascript">
<!--
	alert("Hello world!");
//-->
</script>

كد پي اچ پي
The [php] tag performs the same function as the [code] tag, but also adds syntax highlighting for PHP code. Although it is designed for PHP, it may correctly highlight some other C-like languages.
Usage [php]value[/php]
Example Usage [php]
$myvar = 'Hello World!';
for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
    echo $myvar . "\n";
}
[/php]
Example Output
كد پي اچ پي:
$myvar 'Hello World!';
for (
$i 0$i 10$i++)
{
    echo 
$myvar "\n";


کد HTML
The [html] tag allows you to perform syntax highlighting for HTML code.
Usage [html]value[/html]
Example Usage [html]
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
[/html]
Example Output
کد HTML:
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>

نقل قول
The [quote] tag allows you to attribute text to someone else.
Usage [quote]نقل قول[/quote]
[quote=نام كاربري]value[/quote]
Example Usage [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe;2387525]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
Example Output
نقل قول:
Lorem ipsum dolor sit amet
نقل قول:
در اصل توسط John Doe نوشته شده است
Lorem ipsum dolor sit amet
نقل قول:
در اصل توسط John Doe نوشته شده است نمايش نوشته
Lorem ipsum dolor sit amet

Stop BB Code Parsing
The [noparse] tag allows you to stop the parsing of BB code.
Usage [noparse][b]value[/b][/noparse]
Example Usage [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
Example Output [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]

ضميمه
The [attach] tag allows you to display an attachment in your post rather than at the bottom. It will only display attachments that belong to the post in which it is utilized.
Usage [attach]attachmentid[/attach]
Example Usage [attach]12345[/attach]
Example Output

align
Usage [align=انتخاب]value[/align]
Example Usage [align=center]saaa[/align]
Example Output
saaa

audio
برای درج صدا
Usage [audio]value[/audio]
Example Usage <audio></audio>
Example Output <audio></audio>

C
Usage [c]value[/c]
Example Usage [c] center[/c]
Example Output

center


cell
Usage [cell=انتخاب]value[/cell]
Example Usage
Example Output

Fl
Usage [fl=انتخاب]value[/fl]
Example Usage [fl=http://www.xxxxxx.com/illogicalx.swf] width="33" height="55" [/fl]
Example Output

FLASH
Usage [flash=انتخاب]value[/flash]
Example Usage
Example Output

Gl
Usage [gl]value[/gl]
Example Usage [gl]مرحبا[/gl]
Example Output مرحبا

L
Usage [l]value[/l]
Example Usage [l] Lift [/l]
Example Output

Lift


MARQ
MARQ
Usage [MARQ=انتخاب]value[/MARQ]
Example Usage
Example Output

Mention
Mention an user to alert him or her to this post!
Usage [mention]value[/mention]
Example Usage [mention]Username[/mention]
Example Output @Username;

MOD
Usage [mod=انتخاب]value[/mod]
Example Usage mod=to]comment[/mod]
Example Output mod=to]comment[/mod]

Moved
Usage [moved]value[/moved]
Example Usage [moved] الى اسفل[/moved]
Example Output الى اسفل

Movel
Usage [movel]value[/movel]
Example Usage [movel] الى اليسار[/movel]
Example Output الى اليسار

Mover
Usage [mover]value[/mover]
Example Usage [mover]الى اليمين [/mover]
Example Output الى اليمين

Moveup
Usage [moveup]value[/moveup]
Example Usage [moveup]الى اعلى[/moveup]
Example Output الى اعلى

RAM
Usage [RAM]value[/RAM]
Example Usage
Example Output

Shdw
Usage [shdw]value[/shdw]
Example Usage [shdw]نص مظلل[/shdw]
Example Output نص مظلل

sound
Usage [sound]value[/sound]
Example Usage
Example Output

table
Usage [table=انتخاب]value[/table]
Example Usage
Example Output

دو ستونه
Usage [two]value[/two]
Example Usage [two]{param}[/two]
Example Output
{param}

video
جهت درج ویدیو
Usage [video]value[/video]
Example Usage <video></video>
Example Output <video></video>

Waver
Usage [waver]value[/waver]
Example Usage [waver]http://www.zianet.com/moon/music/promisme.mid[/waver]
Example Output


كليه زمانها +3.5 نسبت به گرينويچ . هم اكنون ساعت 01:18AM مي‌باشد.


© کليه حقوق براي باشگاه جوانان ايراني محفوظ است .
قوانين باشگاه
Powered by: vBulletin Version 3.8.10
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Theme & Persian translation by Iranclubs technical support team
اين وبگاه صرفا خدمات گفتمان فارسي بر روي اينترنت ارائه مي‌نمايد .
نظرات نوشته شده در تالارها بعهده نويسندگان آنهاست و لزوما نظر باشگاه را منعكس نمي‌كند